Strona główna

Szkolenia

 W dniu 20.02.2015 o godz.9 :00 zapraszamy przewoźników na szkolenie " Czas pracy kierowców".

 • czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
 • obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania przewozów drogowych
 • podróże służbowe(diety i ryczałty za noclegi)
 • regulaminy pracy i wynagrodzeń
 • kontrole w firmie

Miejsce szkolenia: Okręgowy Inpektorat Pracy  Opolu

                              ul. Oleska 121 "C"

                             45-231 Opole

Zapisy do dnia:16.02.2015

- osobiście w siedzibie OZPD, ul. Głogowska 35, Opole

- telefonicznie 77/4570337

- e-mail: info@ozpd.pl

 Ilość miejsc ograniczona.

Wypełnij poniższy formularz

Formularz zgłoszeniowy - czas pracy kierowców

 

 

     ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OSK

 •  szkolenia kierowców - okresowe,kwalifikacja wstępna
 •  szkolena z czasu pracy kierowców
 •  szkolenia tematycznie związane z transportem drogwym
 •  pomoc w sprawym i skutecznym opisywaniu tarczek i wydruków
 •  sczytywanie kart kierowców i tachografów
 •  analiza tarcz i plików cyfrowych
 •  sporządznie raportów
 •  kurs na certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika drogowego