Strona główna

Oferta

Biuro Zrzeszenia prowadzi:

  1. Wykonujemy analizę czasu pracy kierowcy wynikająca z tarcz tachografu, pobieramy dane z tachografu cyfrowego i kart kierowcy, sporządzamy odpowiednią dokumentację.
  2.  sprzedaż zezwoleń zagranicznych, druków obowiązujących w transporcie, listów przewozowych   CMR, tarcz do tachografu ,papierów powlekanych do tachografu cyfrowego, podręczników, broszur.
  3. punkt obsługi VIATOLL
  4. ubezpieczenia w transporcie / OC, AC, KABOTAŻ, OC zawodowe, OC jako zabezpieczenie finansowe do  licencji, ubezpieczenia zdrowotne za granicą, ubezpieczenia majątkowe.
  5. organizuje szkolenia dla kierowców: kwalifikacja wstępna, okresowa ,kursy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego, szkolenia w zakresie przepisów obowiązujących w transporcie, szkolenia z zakresu rozliczeń  czasu pracy ,inne wg zapotrzebowania .
  6. pośredniczy w załatwieniu licencji międzynarodowej, wypisów z licencji, wszelkich zmian w licencji, uzyskiwania certyfikatu „S”,
  7. umożliwia zawieranie umów ubezpieczeniowych w siedzibie Zrzeszenia
  8. pośredniczy przy zawieraniu umów z PKN ORLEN I LOTOS
  9. udziela informacji z zakresu przepisów obowiązujących w transporcie