Strona główna

WADLIWE KARTY KIEROWCY

PWPW wydała wadliwe karty kierowcy. Jeżeli karta nie działa pomimo wpisanej ważności/ 5 lat/ nalezy zgłosić i żądać jej wymiany zgodnie z procedurą PWPW. Kierowca  może jeździć ale  NIE DŁUŻEJ NIŻ 15  DNI POMIMO EWIDENTNEGO BŁĘDU WYSTAWCY KARTY, zachowując przy tym zasady codziennego wydruku pracy z opisem powodu.