Strona główna

SZKOLENIE - PRZEWÓZ TOWARÓW WRAŻLIWYCH

Projektowany Pakiet Transportowy - szkolenie w Opolu

Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD i OZPD Opole zapraszają  osoby zarządzające transportem oraz nadzorujących pracę kierowców  na szkolenie z zakresu projektowanego pakietu transportowego.
Z najważniejszych zmian dokonanych w pakiecie to m.in. uwzględnienie przewoźnika jako osoby prawnej w całej konstrukcji systemu.

 

Termin: 10 lutego 2017r Godz. 11:00
Miejsce: dom EXPO  ul. Kępska 8; 45-129 Opole

W programie:

  • Wykaz wyrobów objętych projektowanymi regulacjami pakietu transportowego,
  • Wykaz wyrobów poprzez wskazanie właściwych grupowań PKWiU wraz z określeniem katalogu wyrobów,
  • Wykaz wyrobów poprzez wskazanie właściwych kodów CN wraz z określeniem katalogu wyrobów,
  • Obowiązki podmiotu wysyłającego i odbierającego wraz ze wskazaniem terminów, kiedy należy je wypełniać,
  • Obowiązki przewoźników/kierowców dokonujących przewozu wyrobów objętych projektowanym regulacjami pakietu transportowego,
  • Kontrole przewozu wyrobów objętych projektowanymi regulacjami pakietu transportowego,
  • Organy upoważnione do dokonywania kontroli i  zakres potencjalnej kontroli,
  • Potencjalne kary związane z brakiem dopełnienia obowiązków związanych z wysyłką/odbiorem/przewozem wyrobów objętych projektowanymi regulacjami,
  • Obecny etap procesu legislacyjnego – uwagi w zakresie projektu.

Szkolenie przygotuje i poprowadzi  Pan Krzysztof Wiński  specjalista w kwestiach dotyczących podatku akcyzowego, podatku VAT, w tym w szczególności w zakresie klasyfikacji towarów i usług dla celów podatkowych, akcyzowych, celnych oraz regulacjach poza podatkowych. W ramach swojej specjalizacji pracował dla największych firm oraz zrealizował szereg projektów na rzecz klientów z branży chemicznej, paliwowej oraz energetycznej. Jest autorem wielu komentarzy prasowych odnośnie kwestii podatkowych i innych regulacji. Obecnie menedżer  w zespole ds. Podatków Pośrednich w firmie PwC Polska.

 FORMULARZ ZGLOSZENIOWY ZNAJDUJE SIE NA STRONIE www.zmpd.pl w zakładce szkolenia  

Zasady uczestnictwa:

WSTĘP WOLNY  dla osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD i OZPD *

Udział bezpłatny dotyczy max dwóch osób z jednej firmy. 

Pozostali zainteresowani w tym również osoby reprezentujące firmy niezrzeszone w ZMPD mogą wziąć udział odpłatnie.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych

 

COS ZMPD
tel.: 22/536 10 07 i  22/536 10 69
fax: 22/536 10 70
e-mail: 
szkolenia@zmpd.pl