Strona główna

Przewoźnicy ZMPD z dolnośląskiego i opolskiego wybrali delegatów

W wyniku wyborów, delegatami z regionu opolskiego został Prezes Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Pan Józef Stelmachowski i Skarbnik Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Pan Wojciech Giziński. Odbyły się też wybory przewodniczących regionów. Z województwa opolskiego został nim Pan Józef Stelmachowski.

Uczestnicy zebrania udzielili także rekomendacji kandydatom do organów statutowych ZMPD. Do Rady ZMPD -  Klaudiuszowi Cebuli z regionu opolskiego.

W trakcie zebrania grupa przewoźników otrzymała odznaki Zasłużony dla ZMPD. Wyróżnieni z regionu opolskiego – złota odznaka: Ryszard Wowk, srebrna: Ginter Cebula, brązowa: Adam Gronek.

W dyskusji poświęconej bieżącym problemom branży pojawił się temat stawek minimalnych. Duża część zebrania poświęcona była problemom z zatrudnianiem kierowców spoza Unii Europejskiej. Przewoźnicy podkreślali, że ich deficyt potęguje coraz dłuższy czas oczekiwania na świadectwa kierowców, dlatego też postulowano usprawnienie pracy administracji. Podczas zebrania poruszono także kształcenie w zawodzie kierowca-mechanik.

 

Serdecznie gratulujemy Panom za otrzymane i zasłużone nagrody oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Źródło: www.zmpd.pl