Strona główna

Parkingi- Kopenhaga

Referat ds. konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze przesyła informację nadesłaną przez Duńską Dyrekcję Drogową, nt. wprowadzenia z dniem 1 lipca 2018 r. ograniczenia możliwości korzystania z parkingów dla samochodów ciężarowych, tj. możliwości korzystania z maksymalnie 25 godzin parkingu na miejscach postojowych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad, przekroczzenia powodują kary.