Strona główna

DEKLARACJA WIELOSTRONNA

Na stronie www.zmpd.pl można zapoznać się informacją pt: DEKLARACJA WIELOSTRONNA.  Dotyczy to pracowników delegowanych.Deklaracje przeciw stosowaniu dyrektywy WE 96/71 podpisały Stowarzyszenia Transportu z 15 państw.