Strona główna

CZECHY- DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

Republika Czech wprowadziła obowiązek posiadania przez pracowników również  kierowców transportu miedzynarodowego jadących do i przez Czechy dokumentu przetłumaczonego na język czeski zawierajacego potwierdzenie o zatrudnieniu.  Dokumentem może byc umowa o pracę lub inny dokument zawarty z pracodawcą  świadczący o zatrudnieniu. W przypadku braku takich dokumentów służby kontrolujace mogą nałożyc na przedsięboircę delegujacego bardzo wysokie kary siegajace do 500 0000 Koron.Przepisy te wynikają z rozporzadzen UE o wymianie informacji na rynku wewnetrznym ustawa 93/2017

www.suip.cz/polskie-dokumenty/